Sondag Program

08:30 – Lofprysing
09:00 – Erediens
10:00 – Kategese
10:00 – Tee en Koffie in die binnehof
18:30 – Aandbyeenkoms soos per Almanak