Ligdraers van Jesus

Ons bely…

Jesus is die ware LIG vir die wêreld.
Ons was dood in ons sonde,
bestem vir die ewige duisternis.
Jesus het in ons duisternis kom skyn
met die volle glans van die VaderDie Vader het ons so lief gehad
Dat Hy Sy enigste Seun gegee het
Om deur sy soendood aan die
Kruis en tasbare opstanding uit
die dood ons in die ewige LIG te bring.

Daarom leef ons deur Sy Gees
aanbid ons Hom as Koning
en dra ons opgewonde
Sy Lig na die duister wêreld.

Ons waardes…

  • Ware Aanbidding
  • Onderlinge Gemeenskap
  • Vormende Dissipelskap
  • Liefdevolle Dienswerk
  • Doelbewuste Evangelisasie