Kruis4-7’s

Ons kategesegroep vir Graad 4-7’s kom Sondae in die saal bymekaar, net na die erediens – dis ons Kruis4-7’s  (Kruisvuur7’s)

In lockdown doen ons lekker tuiskategese!

 

Dis vakansie – geen kategese nie!