Diens van Barmhartigheid

Nood is ons gemeenskap tydens COVID-19
Almal van ons kan dink dat die nood vir kos en basiese middele in die dae die grootste is by die wat die afhanklikste is van werk. Ons almal wil iets doen, maar word ingeperk!
Ons gemeente se Diens van Barmhartigheid is egter deel van ‘n netwerk van instansies wat kennis en toegang het tot die gemeenskappe en mense waar die nood is. Ons kerksaal word gebruik as ruimte vir die pak van kospakkies vir individue, gesinne en klein gemeenskappe hier tussen ons.
Op Goeie Vrydag is daar weer ‘n rondte gedoen met die aflewer van hierdie middele saam met die boodskap van Jesus wat Sy liggaam vir ons as brood vir die ware lewe gegee het.
Die gemeente se fonds vir diens van barmhartigheid – wat in die dae aangevul word deur julle bydraes – sorg dat daar tot dusver genoeg is om al die aankope te doen.  Dankie daarvoor. Indien jy hiertoe wil bydra, kan jy die geld na ons gemeente bankrekening EFT of van SNAPSCAN gebruik maak (Sien meer info op https://ngkerkmelkbosstrand.co.za/index.php/bankbesonderhede/)
Baie pakkies moet nog opgemaak word in die weke wat kom. Bid vir almal wat hulp ontvang en vir krag en liefde vir die wat toestemming het om dit namens ons te gaan uitdeel, in die Naam van Jesus.